Artykuły

Urodziła się 12 listopada 1982 roku w Knurowie. Od dzieciństwa fascynowała się teatrem. Pełna zamiłowania do sceny zdobywała laury w ogólnopolskich konkursach recytatorskich. W 2001 roku rozpoczęła naukę w Państwowym Policealnym Studium Zawodowym Wokalno-Baletowym w Gliwicach. W roku 2003 rozpoczęła naukę w Kolegium Nauczycielskim w Bytomiu na kierunku: Edukacja Artystyczna w zakresie sztuki muzycznej. W 2006 roku obroniła pracę licencjacką na Akademii Muzycznej w Katowicach. Dwa lata później, zdobyła tytuł magistra sztuki w Instytucie Muzyki w Cieszynie i podjęła studia podyplomowe z wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego. Kolejne doświadczenie i wiedzę z zakresu muzyki, zdobywa na licznych warsztatach i kursach. W swojej pracy za priorytet stawia sobie rozwój muzyczny najmłodszych. Od 2013 roku prowadzi także koło teatralne dla rodziców swoich wychowanków. Corocznym zwieńczeniem ich wspólnej pracy, jest spektakl dla dzieci reżyserowany przez Barbarę.

Teatr Muzyczny Castello jest dla Barbary spełnieniem dziecięcych marzeń i możliwością realizacji własnych pasji. Prócz pełnienia w nim funkcji dyrektora, prowadzi ona koncerty oraz znajduje się w zespole artystycznym.