Artykuły

Pianistka, akompaniator, teoretyk muzyki, pedagog. Jest absolwentką Wydziału Kompozycji i  Teorii Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Katowicach. Klasę fortepianu ukończyła u prof. W. Szlachty. Od 1976 była zatrudniona w Państwowej Operze Śląskiej w Bytomiu gdzie  współpracowała z dyrektorem Napoleonem Siessem. W latach 1982 - 2001 pracowała w Operetce Śląskiej w Gliwicach a następnie w Teatrze Muzycznym współuczestnicząc w przygotowaniach i realizacjach przedstawień. W licznych koncertach towarzyszyła na scenie między innymi Wandzie Polańskiej, Grażynie Brodzińskiej,  Stanisławowi Ptakowi. Do roku 2012 pełniła funkcję kierownika wokalnego w Gliwickim Teatrze Muzycznym. Współpracuje z artystami teatrów muzycznych, opery i operetki biorąc udział w licznych realizacjach  przedstawień muzycznych.  Akompaniuje także na  koncertach  artystom  GTM, opery, operetki jak i  śpiewającym aktorom.