Artykuły

W 1995 roku ukończył Akademię Muzyczną im. K. Szymanowskiego w Katowicach na wydziale wokalno-aktorskim. W latach 1993-1994 współpracowal z Operą Śląską w Bytomiu [ J. Strauss; „ Zemsta Nietoperza”] W latach 1995 - 2001 występował na deskach Teatru Rozrywki w Chorzowie biorąc udział m. in. w prapremierze musicalu A. L. Webbera „Evita”. Brał udział w wielu innych ówczesnych pozycjach repertuarowych Teatru Rozrywki w Chorzowie: „Skrzypek na dachu”, „Człowiek z La Manchy”, „Pocałunek kobiety pająka”, „ Tango Oberiu 1928”. W 1998 roku wraz z zespołem Teatru Rozrywki dokonał nagrania live spektaklu „Człowiek z La Manchy” w studio A. Osieckiej Polskiego Radia Pr.3 w Warszawie, z którego to nagrania ukazała się płyta. Od roku 1999 rozpoczął działalność estradową, która trwa do dnia dzisiejszego współpracując artystycznie z licznymi grupami kabaretowymi. Owocem tej współpracy są liczne nagrania telewizyjne i radiowe. W listopadzie 2007 roku zostal zaproszony do wzięcia udziału w koncercie odbywającym się w Filharmonii Krakowskiej z okazji 50-lecia pracy artystycznej Jerzego Połomskiego.

 

Artysta poprzez swoje doświadczenie zawodowe posiada szerokie spektrum środków artystycznego wyrazu, które z powodzeniem wykorzystuje w swojej pracy zawodowej.